SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie - pobierz

Materiały Informacyjne - pobierz

Załącznik 1 - pobierz

Załącznik 2 - pobierz

Załącznik 3 - pobierz

Informacja o wyborze oferty w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w w oddziale i poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej w SP ZOZ MSWiA w Opolu.-pobierz

Informacja o wyborze oferty w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w SP ZOZ MSWiA w Opolu.-pobierz

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej.

Załączniki:

1) ogłoszenie - pobierz

2) wzór umowy, klauzula informacyjna - pobierz

3) szczegółowe warunki konkursu - pobierz

4) formularz ofertowy - pobierz

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 25.06.2019r. godz. 10.00

Dzierżawa pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego oraz outsourcing świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej RTG dla SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Dokumentacja - pobierz

Formularze aktywne - pobierz