SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w Izbie Przyjęć.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe warunki konkursu  -  pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie opieki medycznej nad pacjentami zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych, pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie - pobierz.

Materiały Informacyjne i SWKO -  pobierz.

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz .

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy - pobierz.

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna - pobierz.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów anestezjologów w trybie „dyżuru pod telefonem” dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe warunki konkursu  -  pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe warunki konkursu  -  pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe warunki konkursu  -  pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 - Kwalifikacje zawodowe - pobierz

Załącznik Nr 3 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU