SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie opieki medycznej nad pacjentami zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych, pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik  3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Informacja o wyborze ofert w konkursie na zabezpieczenie opieki medycznej nad pacjentami zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych, pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ MSWiA w Opolu-pobierz

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie - pobierz

Materiały Informacyjne - pobierz

Załącznik 1 - pobierz

Załącznik 2 - pobierz

Załącznik 3 - pobierz

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu odwołuje konkurs ofert nr 6/2019 w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego-pobierz

Informacja o wyborze oferty w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w w oddziale i poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej w SP ZOZ MSWiA w Opolu.-pobierz