SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 1/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Izbą Przyjęć.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 22/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych wg harmonogramu pracy w Poradni Badań Profilaktycznych.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 20/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym, w dni powszednie, niedziele i święta.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 21/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy_psychiatra - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy_superwizor - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy_specjalista terapia - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 19/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych wg harmonogramu pracy w Poradni Badań Profilaktycznych.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU