PIELĘGNIARKA

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY

SP ZOZ MSWiA w Opolu zatrudni na pełny etat Pielęgniarkę w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie aplikacji w Kancelarii znajdującej się w budynku Przychodni SP ZOZ MSWiA w Opolu przy ul. Krakowskiej 44 na 3 piętrze (pok. 317) lub przesyłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli. Jednocześnie informujemy, że dokumenty, które nie zawierają podpisanej klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane.

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

PIELĘGNIARKA

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY

SP ZOZ MSWiA w Opolu zatrudni na pełny etat na zastępstwo Pielęgniarkę w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie aplikacji w Kancelarii znajdującej się w budynku Przychodni SP ZOZ MSWiA w Opolu przy ul. Krakowskiej 44 na 3 piętrze (pok. 317) lub przesyłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli. Jednocześnie informujemy, że dokumenty, które nie zawierają podpisanej klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane.

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

SP ZOZ MSWiA w Opolu zatrudni na umowę o pracę na stanowisko

 

PRACOWNIK
DZIAŁU SPRAW PRACOWNICZYCH I ORGANIZACYJNYCH

 

Miejsce

 • Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Stanowisko

 • Inspektor / Specjalista ds. płac

Wymagania

 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowany kierunek ekonomia)
 • samodzielność w realizacji zadań
 • umiejętność planowania i organizacji
 • umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie aplikacji w Kancelarii znajdującej się w budynku Przychodni SP ZOZ MSWiA w Opolu przy ul. Krakowskiej 44, na 3 piętrze (pok. 317) lub przesyłanie na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli. Jednocześnie informujemy, że dokumenty, które nie zawierają podpisanej klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane.

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

SP  ZOZ MSWiA w Opolu zatrudni na umowę o pracę na stanowisko

 

PRACOWNIK
DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 

Miejsce

 • SP ZOZ MSWiA w Opolu

Stanowisko

 • Inspektor / Specjalista ds. Kontroli Zarządczej, stanowisko samodzielne

Wymagania

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • samodzielność w realizacji zadań
 • obowiązkowość i systematyczność
 • umiejętność planowania i organizacji
 • umiejętność czytania aktów prawnych

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie aplikacji w Kancelarii znajdującej się w budynku Przychodni SP ZOZ MSWiA w Opolu przy ul. Krakowskiej 44, na 3 piętrze (pok. 317) lub przesyłanie na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli. Jednocześnie informujemy, że dokumenty, które nie zawierają podpisanej klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane.

SP ZOZ MSWiA w Opolu zatrudni na umowę o pracę na stanowisko

 

 KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek prawo lub administracja)
 • samodzielność w realizacji zadań
 • umiejętność planowania i organizacji
 • umiejętność zarządzania projektami
 • umiejętność zarządzania zespołem

ZADANIA DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO:

 • administrowanie nieruchomościami Zakładu, w tym:
  - planowanie, przygotowywanie i realizacje zadań inwestycyjnych i remontowych
  - zapewnienie właściwego stanu technicznego i użytkowego budynków i terenu przyległego w granicach działek
  - wydawanie zleceń i nadzór nad wykonywanymi okresowymi przeglądami budynków, instalacji, urządzeń i terenu z uzbrojeniem w granicach działek
  - prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
  - nadzorowanie prac konserwacyjnych i napraw
  - kontrola realizacji umów w związku z dostarczaniem do budynków wody, prądu, c.o., gazu, wywozu nieczystości
  - zlecanie specjalistycznym firmom odbioru odpadów medycznych
  - utrzymanie porządku, czystości i odśnieżania w obrębie budynków i na terenie przyległym w granicach działki
 • nadzór nad właściwym użytkowaniem i zabezpieczeniem majątku Zakładu
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem planu inwestycyjnego dotyczącego zakupu środków trwałych niebędących sprzętem i aparaturą medyczną, bielizny, artykułów czystościowych, artykułów gospodarczych, artykułów biurowych, druków oraz wnioskowanie o ich zakup dla jednostek organizacyjnych Zakładu
 • tworzenie programów inwestycyjnych, zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz planów remontów, zabiegów konserwacyjnych, a także napraw i zapewnienie ich realizacji przy pomocy służb własnych i w trybie zleceń - przetargów innym podmiotom
 • zabezpieczenie prawidłowego zaopatrzenia Zakładu w materiały, sprzęt i inne środki, z wyłączeniem zaopatrzenia medycznego – zgodnie z wnioskami komórek organizacyjnych, zatwierdzonymi przez Dyrektora Zakładu
 • zabezpieczenie środków transportu niemedycznego, zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie Zakładu
 • prowadzenie i obsługa techniczna całego transportu Zakładu, tj. spraw związanych z przeglądami okresowymi, rejestracyjnymi, ubezpieczeniowymi, naprawami bieżącymi;
 • prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli, zamawianie pieczątek, tablic ogłoszeniowych;
 • prowadzenie nadzoru nad kluczami do wszystkich pomieszczeń Zakładu
 • wykonywanie czynności techniczno-organizacyjnych w zakresie nadzoru nad utrzymaniem sprawności aparatury i sprzętu medycznego (konserwacje, naprawy, przeglądy, itp.)
 • nadzór nad pracą centrali telefonicznej, weryfikacja i kontrola bilingów telefonicznych Zakładu;
 • zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych i napraw sprzętu i aparatury medycznej oraz technicznej poprzez zabezpieczenie usług wysokospecjalistycznych jednostek serwisu technicznego
 • sporządzanie aktów normatywnych w zakresie działalności komórki
 • sporządzanie umów w zakresie działalności komórki (umowy najmu, dzierżawy, itp.)
 • znakowanie mienia przyjętego do użytkowania
 • kontrola merytoryczna dokumentów finansowo-księgowych, zgodnie z „Instrukcją obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w SP ZOZ MSWiA w Opolu
 • przygotowywanie arkuszy inwentaryzacyjnych do inwentaryzacji w Zakładzie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie aplikacji w Kancelarii znajdującej się w budynku Przychodni SP ZOZ MSWiA w Opolu przy ul. Krakowskiej 44, na 3 piętrze (pok. 317) lub przesyłanie na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli. Jednocześnie informujemy, że dokumenty, które nie zawierają podpisanej klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane.

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych