Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci strony internetowej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których publikowane są informacje. Obowiązek ich publikowania regulują:

  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).