Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu:

Dyrektor  - mgr Jacek Bartosz

 

W zakresie dotyczącym spraw organizacji i wykonywania działalności leczniczej właściwym jest:

Zastępca Dyrektora ds Lecznictwa - lek. med. Jacek Kłóś

W zakresie dotyczącym spraw finansowo - księgowych właściwym jest:

Główny Księgowy - mgr Janusz Kubaszczyk

W zakresie dotyczącym spraw organizacji i wykonywania opieki pielęgniarskiej właściwym jest:

Naczelna Pielęgniarka - mgr Elżbieta Mieszkowska