Instrukcja korzystania ze strony BIP        

Podstawowym celem strony BIP podmiotu jest udostępnianie informacji publicznej o prowadzonej działalności. Obowiązek publikowania treści nakłada ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Strona BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu składa się z:
Menu górnego - w którym znajduje się logo Biuletynu Informacji Publicznej, które zawiera odsyłacz do strony głównej www.spzozmswia.opole.pl.
Menu przedmiotowego - umieszczone z lewej strony BIP SP ZOZ MSWiA w Opolu. Menu przedmiotowe składa się z zakładek zawierających najważniejsze informacje o działalności SP ZOZ MSWiA w Opolu.
Pole publikacji treści - zamieszczone w środkowej części strony BIP SP ZOZ MSWiA w Opolu. W tym polu wyświetlane są artykuły, treści dokumentów i ogłoszeń.
Moduł wyszukujący - znajduje się z prawej strony okna strony BIP SP ZOZ MSWiA w Opolu, nad polem publikacji treści. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy wpisać w pole edycji szukaną frazę i nacisnąć przycisk „ENTER”.
Metryka dokumentu - każdy artykuł jest wyposażony w mechanizm dziennika: tytuł zasobu, czas wytworzenia zasobu, tożsamość osoby wytwarzającej zasób, ilość odsłon.