RADA SPOŁECZNA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W OPOLU

Przewodniczący:

Izabela Bryja

 

Z-ca Przewodniczącego:

 nadinsp. dr Rafał Kochańczyk

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

 

Członkowie:

 Stefania Szewczuk

Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu

 

płk Artur Koczerba

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu

 

st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kuśmierski

Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

 

lek. med. Jerzy Bolesław Lach

Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej w Opolu

 

płk Marek Koch

Z-ca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu