RADA SPOŁECZNA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W OPOLU

Przewodniczący:

Izabela Bryja

Z-ca Przewodniczącego:

nadinsp. dr Rafał Kochańczyk

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

Członkowie:

Krzysztof Zgoda

Przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kuśmierski

Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

mjr SG Grzegorz Drożyński

Z-ca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

płk Andrzej Tesarewicz

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu

lek. med. Jerzy Bolesław Lach

Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej w Opolu

Stefania Szewczuk

Przedstawicielka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu