1. Kodeks Etyki.

2. System oceny pracowników SP ZOZ MSWiA w Opolu.

- kwestionariusz oceny pracownika

3. Badanie satysfakcji zawodowej pracownika.

4. Procedura rekrutacyjna Nr ZZ10 Rekrutacja, zatrudnianie, dokonywanie oceny oraz awansowanie pracowników.

5. Instrukcja przeciwdziałania nepotyzmowi w SP ZOZ MSWiA w Opolu.

6. Wytyczne dotyczące zasad awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach pracy w SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2014: pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2015: pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016: pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017: pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018: pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2019: pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2020: pobierz