ZASADY KONTAKTÓW PRZEDSTAWICIELI FIRM FARMACEUTYCZNYCH

Z OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO WYSTAWIANIA RECEPT

W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W OPOLU

(na podstawie Procedury nr 2/2014)

  1. Firmy farmaceutyczne i ich przedstawiciele winny uzyskać zgodę Dyrektora SP ZOZ MSW w Opolu na odwiedzanie zatrudnionych w Szpitalu osób uprawnionych do wypisywania recept.
  2. Wniosek o wydanie zgody na spotkanie znajduje się w załączeniu.
  3. Spotkania mogą odbywać się wyłącznie poza godzinami pracy odwiedzanych lekarzy.
  4. Spotkania nie mogą zakłócać pracy Szpitala i Przychodni.
  5. Wzór zgody na spotkanie znajduje się w załączeniu.

Załączniki:

  1. Wniosek o wydanie zgody na spotkanie: wersja edytowalna, wersja PDF
  2. Wzór zgody na spotkanie: wersja PDF