SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej USG, zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Ogłoszenie - pobierz

Materiały Informacyjne i SWKO -  pobierz.

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz.

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy - pobierz.

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna -pobierz.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.