SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym oraz pełnienia dyżurów lekarskich, zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ogłoszenie - pobierz.

Materiały Informacyjne i SWKO -  pobierz.

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz.

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy - pobierz.

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna -. pobierz.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.