SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym, zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ogłoszenie - pobierz.

Materiały Informacyjne i SWKO - pobierz.

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy -pobierz.

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy -pobierz.

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna -pobierz.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU