Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu ogłasza zapytanie ofertowe na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wzór umowy