Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem pomieszczenia o powierzchni 20,00m2 w godzinach 14:35 – 18:00 z przeznaczeniem na działalność medycyny pracy, niekonkurencyjną dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu.

 

Szczegóły:

Specyfikacja

Umowa

Załącznik nr 4 do Umowy

.