Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu ogłasza konkurs ofert o świadczenie usług opieki zdrowotnej w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Szczegóły:

Ogłoszenie

SWKO

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1 do Umowy