Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu ogłasza konkurs ofert o świadczenie usług opieki zdrowotnej w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Szczegóły:

Ogłoszenie

SWKO

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2