Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej do odpłatnego odbioru programów telewizji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu.

 

SP ZOZ MSW w Opolu wydłuża termin na składanie ofert na system telewizji szpitalnej (STS) do dnia 10.12.2015r. do godziny 13:00

Szczegóły:

Specyfikacja

Umowa