SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym.

Ogłoszenie - pobierz

Materiały Informacyjne i SWKO -  pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU