Raport dostepności za okres: Raport-o-zapewnieniu-dostepnosci.pdf (63KB, PDF)

Deklaracja dostępności serwisu

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.spzozmswia.opole.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: rok 2015

Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.07.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
    • część załączników tekstowych występuje w formie skanów dokumentów.
  1. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. zdjęcia nie posiadają opisów pozwalających osobom korzystającym z technologii asystujących poznać ich zawartość.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.12.2020 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Wieczorek.
kontakt tel. : 77 401 14 44
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  Opolu mieści się w dwu połączonych ze sobą budynkach  - Przychodni oraz Szpitala. Wejścia do budynków znajdują się od strony ul. Wojciecha Korfantego.

Wejście do budynku Przychodni ( tam mieści się również administracja jednostki) jest wyposażone w zewnętrzną platformę umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym. Poruszanie się między piętrami gdzie znajdują się poszczególne gabinety umożliwia winda wewnętrzna. Budynek przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

Do budynku Szpitala można dostać się wejściem głównym lub wejściem przez Izbę Przyjęć. Przy wejściu głównym zainstalowano platformę dla osób niepełnosprawnych. Budynek przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

Jednostka nie posiada własnych miejsc parkingowych. Wzdłuż ulicy Wojciecha Korfantego znajdują się miejsca parkingowe obszaru płatnego parkowania miasta Opole.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W jednostce jest dostępny tłumacz języka migowego.

Instrukcja korzystania ze strony BIP        

Podstawowym celem strony BIP podmiotu jest udostępnianie informacji publicznej o prowadzonej działalności. Obowiązek publikowania treści nakłada ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Strona BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu składa się z:
Menu górnego - w którym znajduje się logo Biuletynu Informacji Publicznej, które zawiera odsyłacz do strony głównej www.spzozmswia.opole.pl.
Menu przedmiotowego - umieszczone z lewej strony BIP SP ZOZ MSWiA w Opolu. Menu przedmiotowe składa się z zakładek zawierających najważniejsze informacje o działalności SP ZOZ MSWiA w Opolu.
Pole publikacji treści - zamieszczone w środkowej części strony BIP SP ZOZ MSWiA w Opolu. W tym polu wyświetlane są artykuły, treści dokumentów i ogłoszeń.
Moduł wyszukujący - znajduje się z prawej strony okna strony BIP SP ZOZ MSWiA w Opolu, nad polem publikacji treści. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy wpisać w pole edycji szukaną frazę i nacisnąć przycisk „ENTER”.
Metryka dokumentu - każdy artykuł jest wyposażony w mechanizm dziennika: tytuł zasobu, czas wytworzenia zasobu, tożsamość osoby wytwarzającej zasób, ilość odsłon.

 Zamówienia zrealizowane w ramach projektu "Opolskie przeciw COVID-19 - pobierz

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator serwisu/witryny SP ZOZ MSW w Opolu.

Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem reklamodawców oraz partnerów.

Serwis/witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu/Witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu/Witryny SP ZOZ MSW w Opolu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu/witryny;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu/witryny;

c) „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu/witryny;

d) „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu/witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu/witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu/witryny.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu/witryny reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod dresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.