Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.
Zakład posiada osobowość prawną.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu może używać skróconej nazwy: "SP ZOZ MSWiA w Opolu".


Organem założycielskim Zakładu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Aktualny Statut SP ZOZ MSWiA w Opolu został wprowadzony Zarządzeniem nr 14  Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25 marca 2016r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu.

  • Zarządzeniem nr 14 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 25 marca 2016r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu. pobierz
  • Zarządzeniem nr 26 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 2 czerwca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu. pobierz
  • Zarządzeniem nr 36 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 lipca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu. pobierz
  • Zarządzeniem nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu. pobierz
  • Zarządzeniem nr 14 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 30 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu. pobierz
  • Zarządzeniem nr 60 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 14 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu pobierz