RADA SPOŁECZNA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W OPOLU

 

Przewodniczący:

 

dr Marek Kawa

Z-ca Dyrektora Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Z-ca Przewodniczącego:

 

insp. mgr Zbigniew Białostocki

Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

 

Członkowie:

 

mgr Henryka Homętowska

Przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu

 

ppłk Leszek Czereba

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu

 

st. bryg. mgr inż. Witold Trojnar

Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

 

lek. med. Jerzy Bolesław Lach

Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej w Opolu

 

ppłk Wojciech Stodolnik

Z-ca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu