Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu:

 

Dyrektor  - mgr Jacek Bartosz

 

Zastępca Dyrektora ds Lecznictwa - lek. med. Jacek Kłóś

Główny Księgowy - mgr Janusz Kubaszczyk

Naczelna Pielęgniarka – mgr Elżbieta Mieszkowska